TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Tin Tức

CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Chiều ngày 05/12/2023, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Dương Thị Thọ, Giảng viên Khoa Y – Dược, đoàn viên thuộc Tổ Công đoàn 2 vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

05/12/2023
70

Chi bộ đã thực hiện đúng các trình tự tổ chức buổi Lễ kết nạp theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Bí thư Chi bộ 2 đã trao Quyết định kết nạp, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Dương Thị Thọ.

Trước khi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Dương Thị Thọ đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các hoạt động phong trào của Trường và Đoàn thể và của chi bộ. Trong 12 tháng tiếp theo, đồng chí sẽ tiếp tục trải qua thời gian thử thách, rèn luyện và được thực hiện gần như đầy đủ các quyền của một đảng viên chính thức theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Tính trong năm 2023, Chi bộ 2 đã kết nạp và phát triển được hai đảng viên mới. Đây cũng chính là niềm vui của tập thể Chi bộ 2 trong suốt quá trình đồng hành cùng quần chúng của đơn vị để hôm nay chi bộ có thêm đồng chí mới. Chi bộ ghi nhận đây chính là cơ hội để tập thể chi bộ ngày càng tăng về số lượng và mạnh về chất lượng, góp phần trong công tác xây dựng, phát triển Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Tin: Chi bộ 2

Tag: