TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 2 VỚI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2024 “CHUYỂN ĐỔI SỐ - BẢO MẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN”

Tin Tức

CHI BỘ 2 VỚI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2024 “CHUYỂN ĐỔI SỐ - BẢO MẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN”

Chuyển đổi số đã và đang là xu thế tất yếu trong thời đại phát triển công nghệ thông tin ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ ấy, vai trò của con người chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu tạo nên nền tảng vững chắc, đáp ứng các yêu cầu trong sự chuyển đổi chung của xã hội

04/07/2024
271

Chuyển đổi số đã và đang là xu thế tất yếu trong thời đại phát triển công nghệ thông tin ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ ấy, vai trò của con người chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu tạo nên nền tảng vững chắc, đáp ứng các yêu cầu trong sự chuyển đổi chung của xã hội. Bên cạnh đó, sự chuyển đổi số thành công hay không cần có được một chiến lược bảo mật phù hợp, đảm bảo ngăn chặn lộ lọt dữ liệu, lộ thông tin của mỗi tổ chức, đơn vị.

Xác định rõ tính chất quan trọng trong việc nâng cao ý thức của mỗi viên chức, người lao động để bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng các tài khoản cá nhân, đơn vị trên hệ thống mạng; đồng thời cụ thể hóa kế hoạch của Cấp ủy Chi bộ về sinh hoạt chuyên đề năm 2024, góp phần tuyên truyền và thực hiện công tác chuyển đổi số; chiều ngày 04/7/2024, Chi bộ 2 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2024 với nội dung “Chuyển đổi số - bảo mật thông tin tài khoản cá nhân, khai thác các thông tin”.

Chuyên đề tập trung các nội dung: Kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, một số hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên các hệ thống thông tin sử dụng ở trường, thủ thuật kiểm tra độ an toàn mật khẩu. Sau nội dung trên, đảng viên chi bộ tham gia thảo luận trao đổi các vấn đề xung quanh chuyển đổi số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Các nội dung sinh hoạt được lồng ghép trong trò chơi “đuổi hình bắt chữ” dành cho đảng viên chi bộ tham gia.

Buổi sinh hoạt góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trao đổi những kỹ năng quan trọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để mỗi cá nhân hiểu rõ hơn vai trò của mình cùng đơn vị tham gia chuyển đổi số an toàn, hiệu quả./.

Nguồn: Chi bộ 2

Tag: