TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Tin Tức

CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

15/08/2023
158

Thực hiện Kế hoạch số 09- KH/CB, ngày 27/4/2023 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngày 08 tháng 8 năm 2023, Chi bộ 7 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Đào Thị Thúy Lê – Đảng viên thuộc Chi bộ 7, Giảng viên Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế báo cáo chuyên đề.

Chuyên đề gồm 03 phần:

Phần 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương

Phần 2: Phòng NCKH&HTQT vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, từ đó góp phần xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đảng viên, của cán bộ và người đứng đầu, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ nhà trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Phần 3: Một số giải pháp để góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên tại Chi bộ 7, Đảng bộ nhà trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các đảng viên trong Chi bộ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời các đảng viên đã phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu với việc chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, xây dựng và phát huy văn hóa "nói đi đôi với làm", góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ nhà trường đạt trong sạch, vững mạnh. Các nội dung chính tập trung vào việc áp dụng những giá trị đạo đức và phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chấn chỉnh và khắc phục bệnh hình thức, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lề lối làm việc gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm.

Buổi sinh hoạt đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực từ mỗi đảng viên trong việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua học tập Bác từ những điều bình dị nhất, các đảng viên Chi bộ 7 luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, thế hệ sau bước tiếp thế hệ trước luôn ghi nhớ lời thề của đảng viên, đóng góp xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

                                                                             Nguồn: Chi bộ 7

 

Tag: