TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023

Tin Tức

Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023

Ngày 30/01/2023, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-BTC về Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

06/03/2023
4573

Ngày 30/01/2023, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-BTC về Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Lễ Khai mạc là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. Thông qua Lễ Khai mạc để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch và các hoạt động sẽ diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2023; qua đó góp phần thúc đẩy, phục hồi, phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; thu hút mạnh mẽ khách du lịch, cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Bình Thuận, Việt Nam.

Các hoạt động trước, trong và sau Lễ Khai mạc tại Bình Thuận được diễn ra từ ngày 11/02/2023 đến tháng 4/2023 được giới thiệu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch 223/KH-BTC.