TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌP ĐỊNH KỲ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG – QUÝ III/2023

Tin Tức

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌP ĐỊNH KỲ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG – QUÝ III/2023

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌP ĐỊNH KỲ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG – QUÝ III/2023

05/10/2023
188

Chiều ngày 04/10/2023, Công đoàn Trường đã tổ chức họp giao ban định kỳ Ban Chấp hành công đoàn mở rộng gồm 12 thành viên Ban Chấp hành và Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

          Đồng chí Nguyễn Hữu Ích – Chủ tịch Công đoàn Trường thay mặt Ban Thường vụ đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở trong 09 tháng đầu năm. Theo báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua cơ bản đạt yêu cầu, triển khai tốt các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong triển khai các chương trình công tác theo kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2023.

Tại cuộc họp, các thành viên đã cùng trao đổi phương hướng, lựa chọn các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chương trình dự kiến trong 03 tháng cuối năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Ích đã thống nhất nêu ra các vấn đề đã được sự đồng thuận của các đồng chí dự họp, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ cuối năm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hoàn tất đúng quy định về công tác thi đua – khen thưởng; làm tốt công tác kiểm tra giám sát, phối hợp cùng chính quyền tổ chức hội nghị VC, NLĐ, rà soát bổ sung quy định quản lý tài chính công đoàn trong công tác khuyến học dành cho đối tượng đoàn viên công đoàn và con, em của viên chức, người lao động học giỏi, vượt khó…

                                                                       Nguồn: Công đoàn Trường

 

 

 

Tag: