TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Tin Tức

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình biên soạn “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn Đề cương này!

06/03/2023
3127