TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023-2028

Tin Tức

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023-2028

07/08/2023
113

Chiều ngày 19/6 và ngày 20/6/2023, đoàn đại biểu CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn đại biểu của CĐCS Trường gồm 06 đồng chí (05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết): Đ/c Nguyễn Hữu Ích – Chủ tịch CĐCS, đ/c Trần Thị Kim Chung – Phó Hiệu trưởng Trường, đ/c Nguyễn Tấn Tự - Phó Chủ tịch CĐCS, đ/c Đỗ Thị Hoàng Xuân – Phó Chủ tịch CĐCS, đ/c Trần Thị Thúy – UV BCH CĐCS và đ/c Trần Bình Tài – đoàn viên CĐCS. Đoàn đại biểu CĐCS Trường đại diện cho 138 đoàn viên, người lao động đã được Đại hội Đại biểu CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận bỏ phiếu bầu chọn vào ngày 29/3/2023.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV đã đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ giải pháp trong Nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”  đã xác định mục tiêu “Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CBĐV-LĐ trong khối nói riêng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, phát huy vai trò toàn diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và giai cấp công nhân, người lao động; tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh”.

          CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận là tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Tỉnh, thuộc Cụm thi đua 4. Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận quyết tâm thực hiện tốt các phương hướng hoạt động của CĐCS Trường, góp phần cùng các CĐCS trong Cụm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (trong nhiệm kỳ và hàng năm) được 100% đại biểu biểu quyết nhất trí tại Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV vừa qua./.

                                                                                Nguồn: CĐCS Trường

 

Tag: