TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

Tin Tức

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

29/09/2023
406

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của biên giới, biển đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 29/9/2023, Đoàn Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp cùng Đoàn cơ sở Lữ Đoàn 681 tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ hướng về “Biển đảo quê hương” tại Lữ Đoàn 681.

Tại chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe những ca khúc hào hùng, những giai điệu tự hào về biển đảo quê hương và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chương trình đã truyền cảm xúc, góp phần tạo nên nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của tình yêu đất nước và tinh thần thi đua học tập, rèn luyện để trở thành một một thanh niên tiên tiến, phấn đấu không ngừng vì bản thân, gia đình và xã hội.

Nguồn: Đoàn Thanh niên

Tag: