TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 21-CT/TTW CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN

Tin Tức

ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 21-CT/TTW CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN

ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 21-CT/TTW CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN

23/10/2023
74

Tuyên truyền Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên; Ngày 21/10/2023 Đoàn Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư cho đối tượng là cán bộ đoàn các cấp.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Thông - Bí thư Đoàn trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường. Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Thông đã báo cáo các nội dung cơ bản của chỉ thị 21 - CT/TW, trong đó nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời.

                                                                                Nguồn: Đoàn Thanh niên

 

Tag: