TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024

Tin Tức

HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024

HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024

15/09/2023
406

Ngay sau khi nhập học, từ ngày 12-15/9/2023, hơn 1.000 tân học sinh, sinh viên khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Bình Thuận đã bước vào “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 - 2024.

Đây là hoạt động chính trị vô cùng ý nghĩa được Trường tổ chức đầu khóa cho các tân học sinh, sinh viên. Trong tuần sinh hoạt công dân, các tân học sinh, sinh viên được cán bộ Phòng PA03 - Công an tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường giảng dạy. Đây là các báo cáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn chuyên sâu về các nội dung báo cáo.

Theo đó, các tân học sinh, sinh viên được giới thiệu các thông tin chung về Trường Cao đẳng Bình Thuận; kế hoạch năm học; Quy chế đào tạo; các vấn đề về đào tạo liên thông; Quy chế về công tác học sinh, sinh viên; nội dung đánh giá kết quả rèn luyện; chế độ chính sách; học bổng; tín dụng đào tạo; Quy chế nội trú; các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên nội trú; các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV-AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội; giáo dục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn truy cập website Trường, sử dụng e-mail học sinh -sinh viên, wifi, thư viện, thiết bị của Trường; các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2023 - 2024, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt  động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội…

Ngoài việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 - 2024 cho tân học sinh, sinh viên; trong thời gian từ ngày 04-11/9/2023, Trường đã triển khai cho học sinh, sinh viên khóa cũ học tập các nội dung sinh hoạt chính trị đầu năm học, cuối khóa học theo quy định bằng hình thức tự học theo tài liệu của Trường cung cấp.

 Nguồn: Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV

 

Tag: