TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2023-2024

Tin Tức

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2023-2024

Từ ngày 08/01 đến ngày 10/01/2024, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức họp các Hội đồng xét duyệt đề cương khoa học và công nghệ (KH và CN) cấp trường nhằm đánh giá và cho ý kiến đối với các đề tài, sáng kiến và mô hình nghiên cứu của viên chức nhà trường trước khi phê duyệt cho thực hiện trong năm học 2023-2024

10/01/2024
404

Trải qua ba ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, các thành viên Hội đồng xét duyệt đã tiến hành đánh giá và bỏ phiếu đối với 18 đề cương KH&CN của các cá nhân/nhóm tác giả gồm: 09 đề tài nghiên cứu khoa học, 06 sáng kiến/giải pháp và 03 mô hình. Sau khi xét duyệt đề cương, các chủ nhiệm đề tài trên tinh thần cầu thị các ý kiến của Hội đồng cần xây dựng và hoàn thiện sản phẩm cho phù hợp trước khi báo cáo tại Hội đồng đánh giá, nghiệm thu (dự kiến vào tháng 6/2024).

          Nhìn chung, các ý tưởng nghiên cứu đều thể hiện được tính mới và có mục tiêu rõ ràng, hướng tới việc cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác dạy-học cũng như các hoạt động chuyên môn khác tại Trường. Có thể thấy, việc tổ chức Hội đồng KH và CN hàng năm không chỉ giúp các viên chức nhà trường phát huy năng lực học tập, nghiên cứu khoa học mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu chất lượng của Trường trên lĩnh vực KH và CN./.

Hình 1: Thầy Phạm Kim Ngân_đại diện nhóm tác giả trình bày tại Hội đồng.

Hình 2: Phần trình bày của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải-Trần Thị Loan Phương, Phòng Đào tạo.

Hình 3: Th.S Trần Thị Kim Chung_Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với Hội đồng về đề cương của nhóm nghiên cứu.

Hình 4: TS. Đỗ Huy Sơn_Hiệu trưởng nhà trường chủ trì phiên họp Hội đồng ngày 09/01.

Tin: Phòng NCKH & HTQT

 

 

Tag: