TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tin Tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

15/07/2023
145

Chiều ngày 14/7/2023, Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Trường trong 6 tháng đầu năm, kể từ khi Đảng bộ Trường được thành lập tới nay; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh vừa mới sáp nhập trường; vừa phải ổn định tổ chức, nhân sự, tư tưởng đội ngũ, vừa phải tiếp nối các hoạt động chuyên môn của các đơn vị tiền thân. Đây cũng là thời gian các chi bộ trực thuộc vừa mới được thành lập, cần có thời gian để ổn định về tổ chức và các mặt hoạt động. Trong tình hình đó, Đảng ủy đã phối hợp Ban Giám hiệu Trường xác định những nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường,  báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Trường có 182 đảng viên (trong đó có 20 đảng viên HSSV). Đảng bộ đã kết nạp được 11 đảng viên mới (trên tổng số 25 chỉ tiêu do Đảng ủy Khối CQ-DN giao) và giới thiệu 80 quần chúng ưu tú tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng (trong đó có 68 đoàn viên HSSV). Các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cơ bản được hoàn thành. Nhà giáo, viên chức, người lao động và HSSV có nhiều nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động đoàn thể. Toàn Trường đã có 375 HSSV được công nhận tốt nghiệp, gồm 04 đợt, trong đó có 322 HSSV đạt từ loại Khá trở lên, chiếm tỷ lệ 85,9%; có 66 nhà giáo, viên chức, người lao động tham gia công tác nghiên cứu khoa học với 39 sản phẩm khoa học được công nhận cấp cơ sở. Công tác tuyển sinh chính quy và ngoài chính quy đang được tập trung đẩy mạnh với nhiều loại hình. Công tác quản lý, điều hành và quản trị cơ sở vật chất được quan tâm, củng cố,…

Đồng chí Trương Văn Chính - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường, điều hành phần thảo luận của Hội nghị

Có thể nói, trong điều kiện mới sáp nhập, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng tập thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường đã thể hiện sự cố gắng, tính năng động, linh hoạt trong điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục ổn định tư tưởng đội ngũ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; duy trì tốt nền nếp học tập, sinh hoạt của HSSV; triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn; có giải pháp hạn chế việc HSSV bỏ học giữa chừng; đẩy mạnh công tác tuyển sinh để hoàn thành các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Đỗ Huy Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường, tổng kết phần thảo luận và triển khai các Nghị quyết của Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã quán triệt một số nội dung quan trọng của Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/5/2023 của Ban Bí thư về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, đề nghị toàn thể đảng viên nghiêm túc thực hiện các quy định trên.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, chia sẻ đối với tập thể Đảng ủy và Đảng bộ Trường; mong rằng trong 6 tháng cuối năm, đội ngũ đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, cùng Đảng bộ Trường phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023./.

Tin từ Đảng ủy Trường

 

Tag: