TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Tin Tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Chiều ngày 12/01/2024, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

13/01/2024
100

Trong bối cảnh mới sáp nhập Trường và năm đầu tiên đi vào hoạt động, dù mới được thành lập nhưng Đảng bộ Trường đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao và các chỉ tiêu do Đảng ủy đề ra (vượt 04/06 chỉ tiêu Tỉnh giao và vượt 04/08 chỉ tiêu Đảng ủy đề ra). Trong đó, một số chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu như tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, xếp loại học tập của học sinh sinh viên, xếp loại thi đua của đảng viên, viên chức... đều đạt kết quả tốt; đặc biệt, trong năm đã kết nạp 41 đảng viên mới (trong đó có 30 đảng viên học sinh, sinh viên), đạt 164% chỉ tiêu giao. 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy đã nêu lên những mặt làm được, cũng như những vấn đề lưu ý cần được quan tâm và tiếp tục có những giải pháp tốt hơn trong thời gian tới. Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên; chia sẻ mối quan tâm, lo lắng về những khó khăn, thách thức có thể tác động đến các hoạt động của Trường trong năm 2024; đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện nội dung khen thưởng, các đồng chí Phó Bí thư: Trương Văn Chính và Trần Thị Kim Chung, đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 30 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; khen chuyên đề cho 04 tập thể và 26 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và các nội dung khác trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã dành thời gian để tổ chức quán triệt các nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII, theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Trần Thị Kim Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đã thay mặt Ban Thường vụ báo cáo các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Qua đó, nhấn mạnh các mục tiêu, giải pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường, như chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức,...

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trương Văn Chính đã ghi nhận các ý kiến góp ý của đảng viên; mong muốn toàn thể đảng viên cùng nỗ lực, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Nguồn: Đảng ủy Trường
Tag: