TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” VÀ “NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM” - 04/10