TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023

Tin Tức

KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023

KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023

13/07/2023
272

Trường Cao đẳng Bình Thuận đã thực hiện các thủ tục mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy học sinh, sinh viên khoa Kỹ thuật năm học 2022-2023 dưới hình thức đấu thầu qua mạng.

Việc mua sắm được thực hiện theo quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cụ thể:

1. Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Nhật Huy (bên mời thầu) thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy học sinh, sinh viên khoa Kỹ thuật năm học 2022-2023 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nội dung:

- Phương thức và hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 06/02/2023 đến 08 giờ 40 ngày 16/02/2023 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đóng tiền cho bên mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 19/6/2023.

- Thời gian mở thầu: 10 giờ 00 ngày 19/6/2023.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

          2.  Kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy cho học sinh, sinh viên khoa Kỹ thuật năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị dạy học Tân Tiến, Địa chỉ: Số 293 Lê Văn Thọ, phường 9, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh;

- Giá trúng thầu: 194.260.000 đồng (Một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng), giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì.

-  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

* Các file kèm theo:

- Hình ảnh Thông báo mời thầu đã đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

-  Quyết định số 525/QĐ-CĐBT ngày 03/7/2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Về việc cung cấp vật tư phục vụ giảng dạy cho học sinh, sinh viên khoa Kỹ thuật năm học 2022-2023./.

                                            Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

 

 

Tag: