TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG TỔ CHỨC HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ - ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC”

Tin Tức

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG TỔ CHỨC HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ - ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC”

Thực hiện Kế hoạch được Ban Giám hiệu phê duyệt, ngày 28/3/2024, tại cơ cở 4 – Trường Cao đẳng Bình Thuận, Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - Ứng dụng trong quản lý dạy và học”. Hội thảo thu hút sự tham dự của các nhà giáo là tác giả viết tham luận, Ban Biên tập tham luận và tất cả nhà giáo thuộc Khoa.

29/03/2024
272

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và giảng dạy trong nhà trường được tập thể Ban Giám hiệu quan tâm và sâu sát chỉ đạo. CĐS góp phần tạo nên những phương thức mới trong quản lý giáo dục; những phương pháp dạy – học mới và cả những đổi mới trong các hoạt động dịch vụ, bổ trợ cho học sinh, sinh viên.

 

Chuyển đổi số trong quản lý dạy và học nhằm triển khai các hoạt động dạy – học; quản lý dạy – học trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và đa dạng phương pháp giảng dạy, tăng cường hiệu quả cho việc triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến theo chủ trương của nhà trường.
Hội thảo về CĐS của Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung có 19 nhà giáo tham gia viết tham luận. Trong đó có 06 tham luận được chọn báo cáo tại Hội thảo đã tạo nên một diễn đàn thân thiện, sôi nổi và cởi mở cho các nhà giáo cùng chia sẻ, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng CĐS chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Qua các bài tham luận, các nhà giáo đã giới thiệu nhiều công cụ dạy học, quản lý dạy học số hiệu quả. Bên cạnh các công cụ như Google Classroom; Google Form… đã được một số nhà giáo áp dụng thì các công cụ, phần mềm khác được giới thiệu như: Kahoot, Flipgrid, Quiz Maker, ChatGPT, iSpring Suite… thu hút sự quan tâm của nhiều nhà giáo, giúp cho nhà giáo có thêm nhiều chọn phương tiện dạy học phù hợp với các điều kiện hiện có theo từng loại đối tượng học sinh, sinh viên./.
Nguồn: Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung
Tag: