TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Tin Tức

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (sau đây gọi tắt là Khu di tích) được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số số 3056/QĐ- UBND ngày 25/10/2017

06/03/2023
4129

Khu di tích được Tỉnh ủy chọn để phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng các hạng mục phụ trợ để bảo tồn, giữ gìn truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, oanh liệt của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ nói riêng, của lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà nói chung trong giai đoạn 1954 - 1975; là điểm đến phục vụ hoạt động du lịch về nguồn, du lịch sinh thái. Qua đó, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công ơn đối với bao thế hệ cha, anh đi trước để có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Dự án Khu di tích được khởi công xây dựng vào ngày 15/01/2021, hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng ngày 02/02/2023, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Thực hiện Công văn số 528/CV- UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận V/v đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu nguồn tài liệu tuyên truyền như sau:

- Nguồn tài liệu từ Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Tintuc/post/19473/can-cu-tinh-uy-binh-thuan-trong-khang-chien-chong-my

- Nguồn tài liệu từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận:  https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/37057/629705/tin-chinh-quyen/le-khanh-thanh-khu-di-tich-can-cu-tinh-uy-binh-thuan-trong-khang-chien-chong-my-tai-xa-dong-gian.aspx

- Nguồn tài liệu từ Báo Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/can-cu-tinh-uy-binh-thuan-ptag.html