TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4

Tin Tức

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ (TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN) THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4

19/09/2023
127

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thay mới bảng tên trường cũ (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) thành Trường Cao đẳng Bình Thuận tại cơ sở 2, 3, 4 và bổ sung Logo tại trụ sở chính

Trường Cao đẳng Bình Thuận đã thực hiện thay mới bảng tên trường cũ (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) thành Trường Cao đẳng Bình Thuận tại cơ sở 2, 3, 4 và bổ sung Logo tại trụ sở chính, chi tiết cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc
                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung công việc

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Sản xuất và thi công bảng
alu, chữ Inox xướt trắng (cơ sở II) (Theo maket đính kèm)

Bảng

1

16.500.000

16.500.000

2

Sản xuất và thi công bảng
alu, chữ Inox xướt trắng (cơ sở III) (Theo maket đính kèm)

Bảng

1

12.500.000

12.500.000

3

Sản xuất và thi công, chữ
Inox xướt trắng gắn trên nền đá có sẵn (cơ sở IV) (Theo maket đính kèm)

Bảng

1

11000000

11.000.000

4

In và thay mặt mica logo
trường từ CS4 sang CS1

Tấm

1

1200000

1.200.000

5

Lắp ráp và di dời logo từ CS4 sang CS1

cái

1

0

0

6

Thi công tháo gỡ 01 bộ chữ
của CS2

     

1.000.000

7

Sản xuất thi công Logo gắn
trên mái nhà (cơ sở III)

Cái

1

1500000

1.500.000

Tổng cộng

     

43.700.000

Thuế GTGT 8%

     

3.496.000

Tổng cộng thanh toán

     

47.196.000

Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn./

2. Cơ quan lựa chọn: Trường Cao đẳng Bình Thuận.

3. Lý do: Gói thầu giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

4. Báo giá của các đơn vị trên cơ sở Thư mời số 21/TM-CĐBT ngày 11/9/2023 của Trường, gồm:

- Công Ty TNHH TM-DV-QC- In Ấn Thành Thuận Phát. Địa chỉ: 281 Lạc Long Quân, Tiến Hải, Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Giá báo là 50.220.000đ;

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Phát. Địa chỉ: L30 Phạm Hùng, P. Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá báo là 48.276.000đ;

- Công ty TNHH Lê Diễm. Địa chỉ: 04 Lương Thế Vinh, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá báo là 47.196.000đ.

5. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Lê Diễm. Địa chỉ 04 Lương Thế Vinh, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lý do: Đơn vị đáp ứng yêu cầu về giá và mẫu thiết kế.

6. Tổng giá trị: 47.196.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

9. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.

10. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Quỹ phát triển Hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Bình Thuận  

(Kèm theo QĐ số 726/QĐ-CĐBT ngày 14/9/2023 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thay mới thay mới bảng tên trường cũ (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) thành Trường Cao đẳng Bình Thuận tại cơ sở 2, 3, 4 và bổ sung Logo tại trụ sở chính)

 

 

 

Tag: