TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” CỦA CHI BỘ 2 ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH CÔNG NHẬN LÀ MÔ HÌNH CẤP ĐẢNG BỘ KHỐI NĂM 2023

Tin Tức

MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” CỦA CHI BỘ 2 ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH CÔNG NHẬN LÀ MÔ HÌNH CẤP ĐẢNG BỘ KHỐI NĂM 2023

MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” CỦA CHI BỘ 2 ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH CÔNG NHẬN LÀ MÔ HÌNH CẤP ĐẢNG BỘ KHỐI NĂM 2023

05/10/2023
173

Ngày 29/9/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công nhận mô hình “Dân vận khéo” của Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận là mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Khối năm 2023.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm và chỉ ra vài trò của người cán bộ, đảng viên chính là vị trí cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bởi chính họ là người đem đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đến với nhân dân, đồng thời cũng là người lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy bài học quý báu của Người - “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, tập thể đảng viên, viên chức, người lao động của Trường đã tích cực tham gia, hưởng ứng và cụ thể hóa mục tiêu mô hình dân vận khéo ở từng chi bộ.

Trong đó, Chi bộ 2 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong 9 tháng đầu năm 2023 để triển khai thực hiện mô hình “đảng viên, viên chức, người lao động tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi khó khăn; vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa” và đạt được một số kết quả thiết thực.

Mô hình ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cực trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, đảng viên chi bộ; viên chức, người lao động ba đơn vị thuộc chi bộ (Trung tâm Thông tin-Thư viện- Thiết bị; Trung tâm Hỗ trợ HSSV và Khoa Y - Dược) đồng tình hưởng ứng.

Kết quả đạt được của Chi bộ 2 qua hai đợt tổ chức mô hình khám sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà dành cho đối tượng người lớn tuổi, khó khăn tại xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc và thôn 11 xã ĐaKai, huyện Đức Linh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá đảm bảo các tiêu chí quy định, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Trường.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Trường tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận mang tính xã hội hóa, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa. Các mô hình hướng đến sự lan tỏa, ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng; có tính kế thừa và phát triển trong những năm tiếp theo góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

                                                                     Nguồn: Đảng ủy Trường

 

Tag:
Tag: