TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Tin Tức

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

24/03/2023
1795

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động ̣ với chủ đề là “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi”

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 đươc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”.

Thực hiện Công văn số 899/UBND_KT ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023; Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu nguồn tài liệu tuyên truyền (theo hướng dẫn của Công văn số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) như sau:

- Nguồn từ  Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn;

- Nguồn từ Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn

- Nguồn từ Tổng cục Khí tượng thủy văn http://vnmha.gov.vn

- Nguồn từ Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/

- Nguồn từ  Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường https://tainguyenmoitruong.gov.vn/

Trung tâm Thông tin - Thư viện - Thiết bị

Tag: