TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Tin Tức

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

13/07/2023
5285

 

 I

 Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

File

1

 Giáo dục mầm non (mã ngành: 51140201)

Xem File

2

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (mã ngành: 6510201)

Xem File

3

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (mã ngành: 6510303)

Xem File

4

 Công nghệ may (mã ngành: 6540204)

Xem File

5

 Công nghệ Ôtô (mã ngành: 6510216)

Xem File

6

 Điện công nghiệp (mã ngành: 6520227)

Xem File

7

 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (mã ngành: 6520205)

Xem File

8

 Tin học ứng dụng (mã ngành: 6480205)

Xem File

9

 Quản trị mạng máy tính (mã ngành: 6480209)

Xem File

10

 Tiếng Anh (mã ngành: 6220206)

Xem File

11

 Quản trị kinh doanh - dịch vụ (mã ngành: 6340404)

Xem File

12

 Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn & Du lịch (mã ngành: 6340404)

Xem File

13

 Quản trị khu resort (mã ngành: 6810202)

Xem File

14

 Quản trị văn phòng (mã ngành: 6340403)

Xem File

15

 Kế toán doanh nghiệp (mã ngành: 6340302)

Xem File

16

 Điều dưỡng (mã ngành: 6720301)

Xem File

17

 Dược (mã ngành: 6720201)

Xem File

18

 Hộ sinh (mã ngành: 6720303)

Xem File

II

 Chương trình đào tạo trình độ trung cấp

File

1

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (mã ngành: 5510201)

Xem File

2

 Công nghệ may (mã ngành: 5540204)

Xem File

3

 Công nghệ Ôtô (mã ngành: 5510216)

Xem File

4

 Điện công nghiệp (mã ngành: 5520227)

Xem File

5

 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (mã ngành: 5520205)

Xem File

6

 Tin học ứng dụng (mã ngành: 5480205)

Xem File

7

 Quản trị mạng máy tính (mã ngành: 5480209)

Xem File

8

 Quản trị khu resort (mã ngành: 5810202)

Xem File

9

 Kế toán doanh nghiệp (mã ngành: 5340302)

Xem File

10

 Kỹ thuật chế biến món ăn (mã ngành: 5810207)

Xem File

11

 Nghiệp vụ lễ tân (mã ngành: 5810203)

Xem File

12

 Nghiệp vụ nhà hàng (mã ngành: 5810206)

Xem File

13

 Công tác xã hội (mã ngành: 5760101)

Xem File

14

 Y sỹ đa khoa (mã ngành: 5720101)

Xem File

 

 

 

Tag: