TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

Tin Tức

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 874/STTTT-TTBCXB ngày 05/5/2023 của Sở Thông tin – Thuyền thông tỉnh Bình Thuận V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023;

06/06/2023
186

Thực hiện Công văn số 874/STTTT-TTBCXB ngày 05/5/2023 của Sở Thông tin – Thuyền thông tỉnh Bình Thuận V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023;

Trường Cao đẳng Bình Thuận giới thiệu các văn bản, Thể lệ Cuộc thi cụ thể như sau:

(1) Kế hoạch số 155- KH/TU ngày 08/5/2023 của Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VII - năm 2023 (viết tắt là Kế hoạch số 155-KH/TU) và Thể lệ kèm theo.

Tệp đính kèm -(20a)155.23_KHTU_Giai Co do lan VII

Tệp đính kèm -(20a)155.23_TU_Thele_GiaicodolanVII

Tệp đính kèm - (2) Kế hoạch số 106- KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng” lần thứ VIII - năm 2023 (viết tắt là Kế hoạch số 106-KH/BTCTW) và Thể lệ kèm theo.

                                               Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị

 

Tag: