TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tin Tức

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

06/05/2024
47

Cùng một số tài liệu tham khảo khác:

- Tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nguồn : Trung tâm kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/phong-chong-tac-hai-thuoc-la/tai-lieu-truyen-thong/

- Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng, ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông, nguồn: Trang Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/content/tintuc/lists/news/Attachments/7927/tai-lieu-huong-dan-truyen-thong-ve-phong-ngua-thuoc-la-moifinal.pdf

Tag: