TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040”

Tin Tức

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040”

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040”

15/09/2023
357

Ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.

TS Đỗ Huy Sơn, Hiệu trưởng Trường chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên; các Trưởng đơn vị thuộc Trường.

Nội dung Hội thảo

TS. Đỗ Huy Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ xây dựng chiến lược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, Trường muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh và bền vững, duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình trong xu thế hội nhập, thì không thể thiếu việc xác định rõ tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn. Trường Cao đẳng Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và các địa phương lân cận. Việc xác định mục tiêu và đề ra giải pháp phát triển nhà trường trong thời gian tới là hết sức cần thiết và quan trọng, tạo cơ sở khoa học cho nhà trường và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường đi đúng hướng và đảm bảo phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Các đại biểu tham gia Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, các ý kiến đều nhất trí chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới cần tập trung về đổi mới cơ chế quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ gắn với đào tạo, đặc biệt là đổi mới tư duy trong quản lý. Chiến lược sẽ bao gồm những giải pháp mang tính tổng thể nhưng cũng linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Một trong những mục tiêu cần hướng đến mà nhiều đại biểu tham dự Hội thảo nhấn mạnh là Trường cần trở thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2030 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Để làm được điều này, cần đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mang tính đột phá và bảo đảm thực hiện thành công.

Kết luận Hội thảo, TS Đỗ Huy Sơn trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với kinh nghiệm, trí tuệ, tầm nhìn đối với sự phát triển của Trường. Các ý kiến đã làm sáng tỏ, cụ thể các nội dung nhằm khẳng định vị trí, tính chất đặc biệt, dự báo tốt hơn, làm rõ ràng hơn mục tiêu, quan điểm phát triển, giải pháp thực hiện. Tổ xây dựng Chiến lược sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện Chiến lược đảm bảo chất lượng, tiến độ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                    Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

 

Tag: