TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024

Tin Tức

TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024

15/09/2023
139

Nhằm tổng kết và rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" tại Trường Cao đẳng Bình Thuận trong năm học mới, ngày 13/9/2023 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "Sinh viên 5 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường năm học 2022 - 2023 và triển khai phong trào trong năm học 2023 - 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Việt Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường và các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, uỷ viên Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn.

Phong trào  "Sinh viên 5 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường năm học 2022 - 2023 được triển khai gồm 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1: tính từ đầu học kỳ I năm học 2022 – 2023

Đây là giai đoạn các Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các trường tiền thân triển khai với các hình thức riêng biệt, tuỳ theo đặc điểm từng trường và cũng đã đạt được những kết quả nổi bật nhất định, như đã triển khai nhiều hoạt động và tạo môi trường để học sinh, sinh viên tham gia phấn đấu rèn luyện.

- Giai đoạn 2: tính từ khi Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2023.

Đây là giai đoạn học kỳ II của năm học 2022 - 2023, tiếp nối các kết quả triển khai phong trào từ các tổ chức Đoàn, Hội ở 3 trường tiền thân. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường xác định đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm của công tác Đoàn, Hội.

Thông qua Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn được trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và cách làm hay trong việc triển khai phong trào, từ đó có định hướng trong học sinh, sinh viên phấn đấu để đạt các tiêu chí của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" , "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường năm học  2023 - 2024 và hướng đến phấn đấu đạt danh hiệu ở cấp Tỉnh và Trung ương trong thời gian tới.

                                                                      Nguổn: Đoàn Thanh niên

 

Tag: