TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

Tin Tức

TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

28/09/2023
167

Tuyên truyền, lan tỏa thông tin về Ngày chuyển đổi số 10/10/20: 

Link Web tham khảo:

Link 1:  Chuyển đổi số quốc gia

Link 2:  Chuyển đổi số quốc gia

Link 3: Chuyển đổi số Tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Link: Tải mẫu khung hình nhận diện (avatar frame)

 

Tag: