TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024

Tin Tức

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024

30/05/2024
44

THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2024:

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trườnghttps://monre.gov.vn/

- Cục Biển và Hải đảo Việt Namhttps://vasi.gov.vn

- Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trườnghttps://tainguyenmoitruong.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Thuậnhttps://www.binhthuan.gov.vn/

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chuyên mục lĩnh vực biển và hải đảo)https://stnmt.binhthuan.gov.vn/linh-vuc-bien-hai-dao

Tag: