TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH TRÚNG TUYỂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024