TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hóa

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Du lịch (bao gồm nghề Chế biến món ăn), Kinh tế, Thương mại, Văn hóa, Xã hội,... ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thúy Nhược Lan Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Lê Phó Trưởng khoa
3 Mai Ngọc Thanh Trâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
4 Võ Phan Thảo Nguyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Ngô Đặng Thị Thu Hằng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Đặng Thị Thanh Hậu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
7 Nguyễn Hoàng Thanh Hương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
8 Ngô Thị Thu Ngọc  Trưởng bộ môn Du lịch - Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
9 Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
10 Lê Thị Kim Phượng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
11 Đặng Thị Thanh Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
12 Lê Thị Yến Trang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
13 Nguyễn Thị Phương Thúy Chuyên viên
14 Phạm Nguyên Anh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
15 Lê Quốc Hùng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
16 Dương Thị Ngân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
17 Nguyễn Hoài Phương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
18 Lê Thị Mỹ Tiên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
19 Nguyễn Thị Như Thảo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
20 Đinh Thị Thắm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
21 Nguyễn Hoàng Chiến Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
22 Lâm Hải Ngọc Quyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
23 Võ Khắc Thành Trung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
24 Đoàn Thị Hương Giang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
25 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
26 Hồ Nguyễn Tiểu My Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
27 Nguyễn Thị Phường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
28 Mai Thị Kim Trâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
29 Huỳnh Thị Thủy Phương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
30 Huỳnh Thị Kim Thi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
31 Nguyễn Quang Đương Cán sự
32 Liêu Thị Hiệp Giáo vụ