TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hóa

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Du lịch (bao gồm nghề Chế biến món ăn), Kinh tế, Thương mại, Văn hóa, Xã hội,... ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Thị Thùy Vân Trưởng khoa
2 Phạm Thúy Nhược Lan Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Lê Phó Trưởng khoa
4 Phan Thị Hồng Hậu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
5 Ngô Đặng Thị Thu Hằng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
6 Đặng Thị Thanh Hậu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III) 
7 Nguyễn Hoàng Thanh Hương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
8 Ngô Thị Thu Ngọc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III) 
9 Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
10 Lê Thị Kim Phượng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III) 
11 Đặng Thị Thanh Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III) 
12 Lê Thị Yến Trang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
13 Nguyễn Thị Phương Thúy Chuyên viên
14 Phạm Nguyên Anh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
15 Lê Quốc Hùng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
16 Dương Thị Ngân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
17 Nguyễn Hoài Phương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
18 Lê Thị Mỹ Tiên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
19 Nguyễn Thị Như Thảo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
20 Đinh Thị Thắm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
21 Nguyễn Hoàng Chiến Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
22 Lâm Hải Ngọc Quyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
23 Võ Khắc Thành Trung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
24 Đoàn Thị Hương Giang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
25 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
26 Hồ Nguyễn Tiểu My Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
27 Nguyễn Thị Phường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
28 Mai Thị Kim Trâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
29 Huỳnh Thị Thủy Phương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
30 Huỳnh Thị Kim Thi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
31 Mai Ngọc Thanh Trâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
32 Võ Phan Thảo Nguyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
33 Nguyễn Quang Đương Cán sự
34 Liêu Thị Hiệp Giáo vụ