TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Thông tin - Thư viện - Thiết bị Trung tâm Thông tin - Thư viện - Thiết bị có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu khai thác thông tin hợp pháp phục vụ công tác quản lí và công tác dạy - học. Quản trị hệ thống mạng, hệ thống máy chủ của trường, quản lý hệ thống an ninh camera trường, hệ thống mail server email BTC. Phối hợp kiểm tra khắc phục những lỗi kỹ thuật các thiết bị mạng, máy tính phòng ban. Phối hợp cài đặt các phần mềm ứng dụng đang hoạt động. Quản lý trang Thông tin điện tử (Website) của Trường. Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và thương hiệu của Trường trên trang Thông tin điện tử phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý của Trường. Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với công tác đào tạo của Trường. Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thư viện và quản lý Thư viện số; thực hiện chuyển đổi số trong thư viện, quản trị các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy - học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đặng Thanh Thùy Hiên Giám đốc trung tâm
2 Đỗ Thị Hoàng Xuân Phó Giám đốc trung tâm
3 Nguyễn Duy Bảo Viên chức
4 Lê Thị Mỹ Bình Thư viện viên hạng III
5 Ngô Hữu Hiệp Viên chức 
6 Nguyễn Hoàng Phong Viên chức 
7 Nguyễn Thùy Tú Trinh Thư viện viên hạng IV 
8 Nguyễn Thị Kim Kha Cán sự
9 Hà Bảo Quốc Chuyên viên