TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tìm theo tag

Tìm theo Tag

Tin tức - Sự kiện

Thông báo: Về việc tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023
Thông báo: Về việc tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" Thông báo: Về việc tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh"
01/01/0001
2245
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:  Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”
23/03/2023
8200
Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023
Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023 Ngày 30/01/2023, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-BTC về Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.
24/03/2023
4596