TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11
03/11/2023
67
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023
04/10/2023
103
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023
06/09/2023
156
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023
04/08/2023
948
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
06/07/2023
989
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
07/06/2023
930
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
06/06/2023
1021
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, phụ huynh, và học sinh, sinh viên trong giải quyết công việc
04/03/2023
3120