TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Tin Tức

CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

10/08/2023
855

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Chi bộ 1 – Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm kết hợp việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với việc chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, xây dựng và phát huy văn hóa "nói đi đôi với làm".

Tập thể Chi bộ 1

Trong buổi sinh hoạt, nhóm thực hiện chuyên đề đã chuẩn bị câu hỏi thảo luận theo nội dung và sử dụng phần mềm quay tên chọn ngẫu nhiên Đảng viên để trả lời các câu hỏi.

Vòng quay lựa chọn tên Đảng viên trả lời câu hỏi

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các thành viên trong Chi bộ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nội dung chính tập trung vào việc áp dụng những giá trị đạo đức và phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chấn chỉnh và khắc phục bệnh hình thức, trong đó "nói đi đôi với làm" là một yếu tố quan trọng. Đảng viên Chi bộ 1 đã hiểu rõ về sự cần thiết của việc thực hiện hành động để đáp ứng tốt trách nhiệm và mục tiêu đề ra. Buổi sinh hoạt đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực và sự cam kết từ mỗi Đảng viên trong việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng viên trả lời câu hỏi

Đại diện cấp uỷ nhận xét, đánh giá buổi SHCĐ

Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát huy văn hóa "nói đi đôi với làm". Tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề như vậy sẽ tiếp tục được triển khai và phát triển trong tương lai, nhằm thúc đẩy sự nghiêm túc và đồng lòng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta tin rằng, với sự đoàn kết và cống hiến của mỗi thành viên, chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy tốt những giá trị cao quý của tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ.

Nhóm thực hiện chuyên đề chụp ảnh cùng Chi ủy CB1

Tin: Chi bộ 1

 

Tag: