TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023

Tin Tức

CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023

CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023

12/09/2023
116

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CB1 ngày 05/4/2023 của Chi bộ 1 - Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc Tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ năm 2023, chiều ngày 11/9/2023, Chi bộ 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III với nội dung: “Phát huy giá trị văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc tự bồi dưỡng phẩm chất, phong cách và lối sống đẹp, lành mạnh”.

Nội dung chuyên đề Chi bộ 1 sinh hoạt trong quý III/2023

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được nghe và tham gia thảo luận hai nội dung chính: thứ nhất là những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, thứ hai là việc phát huy giá trị văn hóa theo tư tưởng của Bác trong việc tự bồi dưỡng phẩm chất, phong cách và lối sống đẹp, lành mạnh của đội ngũ đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ.

Ở nội dung thứ nhất, những quan niệm của Bác về văn hóa đã được nhóm thực hiện trình bày khái quát, qua đó làm nổi bật những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Đảng viên Chi bộ 1 tham gia sinh hoạt chuyên đề

Nội dung thứ hai của Chuyên đề là thực tiễn sinh động trong việc tự bồi dưỡng phẩm chất, phong cách và lối sống đẹp, lành mạnh của đội ngũ đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nội quy, quy chế; tham gia các hoạt động phong trào và hoạt động khác. Nội dung trình bày được minh họa bằng những hình ảnh thực tế từ chính những đảng viên và quần chúng ở hai bộ phận do Chi bộ quản lý là Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và Phòng Tài vụ.

Đ/c Nguyễn Tấn Tự trình bày nội dung Chuyên đề

Qua nội dung trình bày và thảo luận, có thể thấy những phẩm chất, phong cách và lối sống đẹp, lành mạnh đã được các đảng viên và quần chúng trong chi bộ thể hiện rõ trong quá trình thực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nội quy, quy chế; tham gia các hoạt động phong trào và hoạt động khác.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì kết luận và nêu ra các nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: Chi ủy tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt chi bộ; mỗi đảng viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa; đồng thời đảng viên tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ,

Nhóm thực hiện Chuyên đề

 

Tin: Chi Bộ 1

Tag: