TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Tin Tức

CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

15/08/2023
187

Thực hiện Kế hoạch số 11- KH/CB, ngày 26/4/2023 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Chi bộ 5, Chi bộ tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

 Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Thị Thắm đã chủ trì nội dung thảo luận tháng 8 của Chi bộ: “Liên hệ thực trạng về “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh” tại Trường Cao đẳng Bình Thuận”.  Các đảng viên trong chi bộ tham gia thảo luận sôi nổi, đã phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp giúp xây dựng môi trường văn hoá tích cực, lành mạnh tại Trường.

  Đồng chí Đinh Thị Thắm chủ trì nội dung thảo luận tháng 8.

Với nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý III, năm 2023, nhóm các đồng chí thuộc Khoa Kinh tế - Văn hoá - Du lịch đã xây dựng và chuẩn bị nội dung sinh hoạt công phu, với chủ đề: “Tìm hiểu về Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ (SALON)”.

Chuyên đề được thực hiện với hai phần:

Phần 1: Xem phim về khu di tích căn cứ Kháng chiến chống Mỹ (Salon).

Phần 2: Tìm hiểu về khu di tích bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

                                      Sinh hoạt chuyên đề Quý III, năm 2023

Kết thúc buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ thể hiện một số bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng đã giúp không khí của buổi sinh hoạt trở nên sinh động và vui tươi hơn.

 Buổi sinh hoạt của Chi bộ với nhiều hình thức sinh động, phong phú đã giúp đưa nội dung Học tập và làm theo Bác đến gần hơn với các đảng viên và tăng cường sự kết nối giữa các đảng viên trong chi bộ.

                                                                   Tin: Chi bộ 5

 

Tag: