TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 6 ỨNG DỤNG KAHOOT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Tin Tức

CHI BỘ 6 ỨNG DỤNG KAHOOT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Chiều ngày 08/4/2024, Chi bộ 6 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” qua ứng dụng Kahoot.

11/04/2024
77

Chiều ngày 08/4/2024, Chi bộ 6 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” qua ứng dụng Kahoot.

Kết quả nghiên cứu, học tập các nội dung của Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của cá nhân mỗi đảng viên đã được thể hiện qua việc hoàn thành 19 câu hỏi chuyên đề với nội dung vừa trải rộng trên các lĩnh vực, vừa tập trung vào dân chủ và thực hành dân chủ trong trường học, đồng thời hướng đến nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội.

Với các đảng viên, nhất là đảng viên học sinh, sinh viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 6, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và kỷ cương đồng nghĩa với việc phải khắc ghi lời Bác dạy: Chúng ta là những người lao động làm chủ nước nhà. Muốn làm chủ được tốt, phải có năng lực làm chủ. Chúng ta lao động, học tập chính là để có đủ năng lực làm chủ, có đủ năng lực tổ chức cuộc sống, xây dựng Tổ quốc. Bởi vậy, ý thức làm chủ vừa tỏ rõ ở tinh thần hăng hái lao động, vừa tỏ rõ ở tinh thần say mê học tập để không ngừng nâng cao năng lực làm chủ của mình. Để thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ luật - kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết vững chắc, cần thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động trong nhà trường, tăng cường lắng nghe, chia sẻ, tìm kiếm giải pháp xây dựng đơn vị. Cá nhân mỗi người phải thấy được vai trò và trách nhiệm của mình để không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, nâng cao trình độ kiến thức, tri thức, năng lực và ý thức làm chủ.

Trên cơ sở các ý kiến được đúc rút từ sinh hoạt chuyên đề, tập thể Chi bộ 6 và các cá nhân đảng viên sẽ tiếp tục phấn đấu trong công tác, trong học tập, phấn đấu làm theo lời Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: Chi bộ 6

Tag: