TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Tin Tức

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

28/08/2023
79

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận Lần thứ nhất (Đại hội thành lập), nhiệm kỳ 2023 - 2025 được diễn ra từ ngày 25/8 – 26/8/2023 tại Hội trường A cơ sở 3 Trường Cao đẳng Bình Thuận với số lượng 110 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1200 hội viên toàn Trường.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo:

Đồng chí Nguyễn Lưu Trà My - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

 Đồng chí Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận;

Đồng chí: Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Thuận;

Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận;

Đồng chí Nguyễn Hữu Ích - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận

Các vị đại biểu đại diện các Đơn vị trong Tỉnh; Quí Thầy, Cô lãnh đạo các đơn vị Trường Cao đẳng Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Đài phát Thanh - Truyền hình Bình Thuận.

Toàn cảnh Đại hộị

Kỳ đại hội này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên sau khi hợp nhất Hội Sinh viên 03 Trường (Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Cao đẳng Nghề Bình Thuận). Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc những tiến bộ và kết quả đạt được, cũng như những khuyết điểm, yếu kém; rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận học tập, rèn luyện, thi đua, sáng tạo để đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại biểu tham dự Đại hội điểm danh trên Ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên.

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận khát vọng, trách nhiệm, sáng tạo, bản lĩnh hội nhập”.

Qua 2 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với khí thế trẻ trung, sôi nổi và tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận lần thứ nhất đã hoàn thành chương trình làm việc. Trong suốt quá trình làm việc, Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi và đi đến nhất trí cao nội dung các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Đại hội khẳng định những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ qua của Hội Sinh viên 03 trường trên một số mặt: Công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố xây dựng tổ chức; các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; công tác phát triển Đảng trong lực lượng sinh viên… và đặc biệt phong trào “Sinh viên 5 tốt” có bước chuyển biến tích cực. Đồng thời, Đại hội cũng chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, yếu kém, phân tích sâu sắc những nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức hoạt động của Hội trên các mặt công tác. Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận và góp ý về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Trương Việt Linh - Chủ tịch Lâm thời Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận phát biểu khai mạc Đại hội.

Các tiết mục văn nghệ.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 15 đồng chí: có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu, đại diện cho 1206 hội viên trong toàn Trường. Đồng chí Trương Việt Linh - Chủ tịch Lâm thời Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận tái cử chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2025; Phó Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận Khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 02 đồng chí: Phạm Văn Thật và Lê Hoài Bảo. Đồng chí Phạm Văn Thật - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt NamTrường Cao đẳng Bình Thuận giữ chức danh Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận, khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng  Trường Cao đẳng Bình Thuận trao Quyết định cho phép hợp nhất Hội Sinh viên Trường.

Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng  Trường Cao đẳng Bình Thuận phát biểu chỉ đạo  Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trà My - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội ghi nhận sự đóng góp và chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên viên 03 Hội Sinh viên Trường tiền thân nhiệm kỳ 2020-2023 và các đồng chí trong BCH lâm thời Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận vì yêu cầu công tác cán bộ đã không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ này.

Hội nghị BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận   Lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ: 2023 - 2025.

Hội nghị BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận Lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ: 2023 - 2025.

Tại Đại hội, đã được lắng nghe ý kiến chỉ đạo, phát biểu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội Sinh viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên Trường mong muốn các hội viên, sinh viên toàn Trường đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, niềm tự tôn dân tộc, thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tiên phong học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2025./.

Hội nghị BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận Lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ: 2023-2025 

BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận Lần thứ nhất,  khóa I, nhiệm kỳ: 2023 - 2025 ra mắt Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

  Nguồn: Hội HSSV

 

Tag: