TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Tin Tức

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

21/09/2023
527

Thực hiện Công văn số 308-CV/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025;  Hướng dẫn số 08- HD/BDVTU ngày 25/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025; ngay sau khi Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc được thành lập và đi vào hoạt động, Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận đã triển khai việc đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” đến các chi bộ trực thuộc để đăng ký và tổ chức thực hiện. Qua đó, đã có 05 mô hình được đăng ký thực hiện trong năm 2023, gồm:

Mô hình thứ nhất: “Đảng viên, viên chức, người lao động Chi bộ 1 thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của viên chức, người lao động và HSSV Trường Cao đẳng Bình Thuận.” (Chi bộ 1).

Mô hình thứ hai: “Đảng viên, viên chức, người lao động chi bộ 02 tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi khó khăn; vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa.” (Chi bộ 2)

Mô hình thứ ba: “Đảng viên, viên chức, người lao động chi bộ 3 gặp gỡ và tặng quà cho các cụ già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận.” (Chi bộ 3)

Mô hình thứ tư: “Đồng hành với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên” (Chi bộ 5)

Mô hình thứ năm: “Gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu - Trường Cao đẳng Bình Thuận” (Chi bộ 6).

Đảng viên Chi bộ 2 thăm, khám bệnh tại xã Đa Kai

Đảng viên Chi bộ 3 thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh

Chi bộ 5 trao tặng học bổng cho HSSV Khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hóa

Chi bộ 6 giới thiệu gương HSSV tiêu biểu

Qua gần một năm triển khai, các mô hình đã đạt được một số kết quả nhất định, trước hết là nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; tham gia vào các hoạt động cộng đồng; góp phần động viên về mặt vật chất và tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân, nhất là các đối tượng vùng khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội; lan tỏa những gương tiêu biểu và những thông điệp tích cực trong cuộc sống,... Đến nay, các mô hình đã huy động được 37,9 triệu đồng cùng một số vật phẩm, thuốc; tổ chức thăm, khám bệnh và phát thuốc cho 70 người, kèm tặng 60 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo tại địa bàn hai xã Đông Giang – huyện Hàm Thuận Bắc, Đa Kai – huyện Đức Linh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các cụ già neo đơn, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh Bình Thuận; tặng 04 suất học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Trường Cao đẳng Bình Thuận,...; thực hiện 07 phim ngắn và 02 bài viết giới thiệu 13 “Gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu”; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong HSSV;...

Có thể nói, mặc dù các mô hình mới được các Chi bộ triển khai thực hiện từ tháng 3/2023 tới nay, nhưng đã huy động được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo đảng viên, quần chúng tại đơn vị, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hầu hết các mô hình đăng ký đều phù hợp với đặc thù chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, có thể tiếp tục thực hiện ở những năm sau, hoặc mở rộng phạm vi triển khai, áp dụng. Qua rà soát, đánh giá kết quả triển khai trong năm 2023, Đảng ủy Trường đã thống nhất công nhận cả 05 mô hình đều đạt tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2023, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình của Chi bộ 2 đạt tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng ủy Khối năm 2023. Đảng ủy cũng đã đề nghị các Chi bộ trực thuộc có định hướng phát huy các kết quả đã đạt được trong những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo tính liên tục và nâng cao chất lượng, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của các mô hình, góp phần vào kết quả công tác dân vận của Đảng.

Nguồn: Đảng ủy Trường

 

Tag: