TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI

Tin Tức

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI

Ngày Môi trường thế giới (Ngày 5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution) nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên;

05/06/2023
219

Ngày Môi trường thế giới (Ngày 5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution) nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (ngày 1-8/6) năm 2023 với Chủ đề được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing) với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá.

Thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môitrường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm  2023 “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Thực hiện Công văn số 1936 /UBND-KT ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận; Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu nguồn tài liệu tuyên truyền như sau:

- Nguồn từ Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://stnmt.binhthuan.gov.vn (chuyên mục Môi trường).

- Các Tài liệu kèm theo:

Tệp đính kèm Luật Tài nguyên môi trường và biển đảo - Năm 2015.

Tệp đính kèm Luật Bảo vệ môi trường - Năm 2020.

Tệp đính kèm Chỉ thị số 33/CT-Tg ngày 20/8/2020 của Chính phủ về Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Tệp đính kèm Quyết định số 1316/QĐ-Tg ngày 22/7/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam./.

                                                  Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị

 

Tag: