TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Tin Tức

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

03/08/2023
1139

Link: Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

           3 kỹ năng cơ bản để bảo toàn thông tin cá nhân

            Một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Video: Dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng

             Nhận diện deeface

             Đánh cắp tài khoản MXH

      

Link mã QR tài liệu truy cập:

Tag: