TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Nhớ lời Bác dạy năm xưa - Làm nghề gì cũng phải học

Tin Tức

Nhớ lời Bác dạy năm xưa - Làm nghề gì cũng phải học

“Làm nghề gì cũng phải học”

10/03/2023
4715

Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các thế hệ học sinh, sinh viên. Sinh thời, Bác luôn coi HS, SV là nhân tố hàng đầu, quyết định vận mệnh của đất nước sau này, do vậy Người thường xuyên thăm hỏi, động viên, khuyến khích HS, SV miệt mài học tập và không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng để trở thành những người có đức, có tài, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời căn dặn “Làm nghề gì cũng phải học” của Người khẳng định mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm, vui tươi”. Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả đối với một bộ phận thanh niên không theo học đại học, cao đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết sức quan trọng.

Theo https://baobinhthuan.com.vn/

Tag: