TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
THÁNG NĂM NHỚ BÁC VÀ HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 05

Tin Tức

THÁNG NĂM NHỚ BÁC VÀ HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 05

Tham gia hành trình về nguồn sáng 11/5/2024, về với khu căn cứ Cách mạng Sa Lôn có 20 đồng chí đảng viên Chi bộ 05, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận.

13/05/2024
47

Tham gia hành trình về nguồn sáng 11/5/2024, về với khu căn cứ Cách mạng Sa Lôn có 20 đồng chí đảng viên Chi bộ 05, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Được biết, khu căn cứ cách mạng Sa Lôn được hình thành từ cuối năm 1954 và trở thành nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận từ năm 1954 đến năm 1969. Tại đây, đơn vị 2/9 là lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập; một số cơ quan khác cũng lần lượt được thành lập như: Ban An ninh, Trường Đảng Trần Phú (tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận ngày nay); một số cơ quan đứng chân, hoạt động thời gian dài như: Ban Thông tin, Ban Kinh tài,..Từ căn cứ này, Tỉnh ủy đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đứng chân vững chắc để lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, tô thắm thêm trang sử hào hùng, oanh liệt của lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Hành trình về nguồn là hoạt động quan trọng của đảng viên nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Bình Thuận trong những năm đấu tranh giữ nước của dân tộc; nhắc nhở các thế hệ đảng viên phải luôn ra sức giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phấn đấu, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại chương trình, các đồng chí đảng viên Chi bộ 05 đã thắp lên những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây còn là dịp để toàn thể đảng viên Chi bộ hiểu rõ hơn về cội nguồn nơi đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của phong trào Cách mạng tỉnh nhà nhằm vun đắp, khơi dậy niềm tin, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày thêm tươi đẹp./.

Nguồn: Chi bộ 05

Tag: