TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU, THỰC PHẨM PHỤC VỤ BẾP ĂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO)