TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG