TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Tin Tức

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

10/03/2023
8201

Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện tạo cơ hội thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, thông qua đó tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-STTTT ngày 22/3/2023 của Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận về Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền cùng thông tin về các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức tại Bình Thuận và các hoạt động do các địa phương trong tỉnh tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận – Hội tụ xanh (tài liệu được kèm theo tại Hướng dẫn 79-HD/BTGTU, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

 

Đề cương tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận – Hội tụ xanh:

 

Các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức tại Bình Thuận:

 

Các hoạt động do các địa phương trong tỉnh tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận – Hội tụ xanh:

Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị